august 2016


Advokat med kontant forsvar

Fantastisk bra oppsummering av advokat Dag Sverre Aamodt, som sender inn dette til oss for å vise hvordan det står til med lovverket og forståelsen av det rundt kontanter. KAN…