januar 2017


Derfor behøves kontanter

Det kommer inn en mengde interessante og hyggelige meldinger til oss hver dag i JA til kontanter. En sjelden gang kommer det også meldinger fra folk som ikke forstår hvorfor…


Et kontantløst samfunn

Nordmenns kortbruk øker fra år til år, og kontanter har på flere måter utspilt sin rolle i samfunnet. Der bør allikevel finnes en plass for kontanter i fremtiden, da en utryddelse av kontanter vil få konsekvenser langt utover hvilke praktiske utfordringer den enkelte person, selskap eller organisasjon åpenbart vil få. På overflaten vil det meste synes å kunne tilpasses et kontantløst samfunn, men uten kontanter risikerer vi også vår egen selvstendighet.Underskriftskampanje til Regjeringen

NEI til kontantfritt samfunn. Med utfasing av kontanter, vil bankene ha full økonomisk kontroll på oss menneskene. Datamaskiner vil ta over kontrollen og bankene kan da i realiteten innføre gebyrer…


Høyre til krig mot kontanter

Høyre går til krig mot kontantene, og vil skape den reneste politistat gjennom total overvåking og tilhørende prediktiv teknologi, som gjør at banker og myndigheter fullstendig kan ta over styringen…