PUBLISERT AV: MAGNE 23. APRIL 2018

Sponset innhold.

Flere velger å søke om lån uten sikkerhet sammen med andre. Her vil den ene parten stille kausjon for lånet i bytte mot et lavere nominelt rentenivå. Til gjengjeld vil kausjonisten i ytterste konsekvens måtte betale tilbake pengene dersom lånet misligholdes.

Bruken av kausjonist (også ofte kalt medsøker) er noe som hyppig benyttes i boligmarkedet. Det skjer som regel ved at foresatte (f.eks foreldre eller besteforeldre) stiller sikkerhet i egne verdier slik at barna kan få råd til å kjøpe sin første bolig. Flere velger samtidig å gjøre det samme ved opptak av forbrukslån.

Her lister vi opp 5 tips relatert til det å stille som medansvarlig for lånets tilbakebetaling.

Tenk deg nøye om før du signerer gjeldsbrevet

Som kausjonist er du i følge lovverket ansvarlig for lånets innfrielse. Det betyr at hovedlåntakers mislighold vil kunne føre til at banken går etter dine verdier for å dekke inn de lånte pengene. Derfor er det også særdeles viktig å tenke seg nøye om før du godkjenner slike avtaler. I hovedsak bør du aldri stille kausjonsansvar for lån uten sikkerhet, med mindre det er snakk om mindre beløp og hjelp til nære familierelasjoner.


Mange kausjonister ender også opp med å få betalingsproblemer som følge av bankens krav. Derfor er det ekstra viktig å gjøre seg kjent med alle reglene som gjelder på forhånd. Når noen stiller kausjon for forbrukslån er det ofte for å hjelpe ektefeller eller samboerpar, hvor pengene går til et felles gode. Det kan være slike formål som oppussing av boligen eller finansiering av felles ferie.

Sammenlign priser hos flere banker på forhånd

Selv om dere får en lavere rente når dere søker lån sammen, så bør dere ikke takke ja til det første tilbudet som tikker inn. Søk først om lån i flere banker og ta gjerne i bruk en låneportal slik som www.forbrukslån.no. Bruk sidens innebygde kalkulator til å danne dere et klarere bilde av de månedlige kostnadene som følger med lånet.

Samtidig kan det være lurt å støtte seg på offentlige informasjonskanaler, som for eksempel finansportalen (drevet av Forbrukerrådet). Rentesatsene kan variere kraftig mellom norske banker, og du har ingenting å tape ved å sanke inn flere anbud på lånet.


Det koster ikke noe å legge inn en søknad om et lån uten sikkerhet, og du må heller ikke akseptere et tilbud. Av den grunn lønner det seg å sanke inn flest mulig pristilbud før du tar en endelig avgjørelse. De fleste bankene benytter i dag roboter, som automatisk behandler søknaden.

Lag en skriftlig avtale

Skal du og medlåntakeren betale like mye hver måned? Skal den ene personen betale mer enn den andre? For bankens del har ikke dette noe å si, men det er viktige punkter dere må bli enige om på forhånd.

Samlivsbrudd og uoverensstemmelser er noe man alltid må ta høyde for i parforhold. Her vil skriftlige avtaler kunne være stor hjelp, for å finne ut hvilke parter som skylder hva etc.

For noen kan det fremstå som unaturlig å skrive under på en kontrakt med egen ektefelle eller samboer. Norske økonomer mener likevel at det er viktig å avklare alle eierforhold, og da spesielt når det kommer til samboerpar med felles økonomi.

Betal ned lånet så raskt som mulig

Rentene på et forbrukslån vil basere seg på låntakerens kredittscore. Søker du om lån sammen med en kausjonist vil det som regel ha en positiv innvirkning på rentenivået. Likevel bør lånet nedbetales så raskt det lar seg gjøre, med hensikt om å spare penger.

På siden www.billigeforbrukslån.no kan du lese mer om hvordan nedbetalingstiden påvirker lånets sluttkostnad. Når du tar opp et lån uten sikkerhet er de også viktig å huske at du har lov til å betale ned gjelden tidligere enn avtalt, uten at det koster noe ekstra. Til forskjell fra lån med sikkerhet, slik som boliglån, har ikke banken lov til å kreve ekstra betaling ved førtidig innfrielse.

Sett en grense for hva du skylder

Det lønner seg å legge inn en stipulering i gjeldsbrevet som begrenser kausjonistansvaret opp til en viss kronesum. Her kan det være lurt å legge inn en grense på 75-80 prosent av lånets hovedstol, som sier at kausjonisten kun står ansvarlig for denne andelen av lånet. Når hovedlåntaker har nedbetalt denne avtalte prosentsatsen vil kausjonsansvaret automatisk frafalle.

Tanken er at kausjonisten ikke skal påta seg ansvar for hele gjelden. Det bør holde for banken at medsøkeren heller stiller garanti for en vesentlig andel av gjelden. Det er en måte å spre risikoen for mislighold og dermed unngå at kausjonisten selv må dekke inn beløpet.

Andre referanser:

E24.no – Når kausjon er siste utvei

 

Eksempelrente: kr 65 000,- over 5 år, eff. rente 15,84%, tot. kostnader kr 92 332,-.