PUBLISERT AV: JØRN WAD 20. AUGUST 2016

Fantastisk bra oppsummering av advokat Dag Sverre Aamodt, som sender inn dette til oss for å vise hvordan det står til med lovverket og forståelsen av det rundt kontanter. KAN Noen nekte å ta imot kontanter? NEI, sier advokaten, og forklarer her konsekvensene for dem som forsøker. Kjenner du noen som trenger å vite dette? Vi synes det er viktig at så mange som mulig kjenner til hvor gode rettigheter vi som forbrukere faktisk har om noen prøver å nekte oss å betale kontant. Så her er hans innlegg:

«Norske kroner er tvungent betalingsmiddel. Man kan ikke nekte å ta imot kontanter. Dersom noen nekter å ta imot kontanter, f eks. I helsevesenet, inntrer såkalt kreditormora. Det betyr dels at midligholdsbeføyelser ikke kan gjøres gjeldende, men også at oppgjørsstedet endrer seg fra kreditors forretningssted til debitors, Dvs at helseforetaket må komme hjem til deg og hente oppgjør.

Dersom butikker, cafeer eller lignende henvender seg til det alminnelige publikum, men nekter å ta imot kontanter, gir det  kunden anledning til å dekningskontrahere, Dvs kjøpe fra en annen butikk. Alle kostnader ved dekningskontrahering kan kreves erstattet av den forretning som ulovlig nektet å ta imot kontant betaling, herunder høyere pris, reisekostnader, tap som følge av forsinkelser mv.

I virkeligheten er ikke dette så praktisk for den enkelte kunde å  gjøre gjeldende, men tvisteloven åpner nå for gruppesøksmål, så flere kan gå sammen. Her er det åpninger for aksjoner. Det er bare noen måneder siden jeg sjekket loven, Lov om Norges Bank, og bestemmelsen er ikke endret. Inntil loven endres gjelder den og ingen næringsdrivende eller offentlig etat, herunder buss, toaletter mv. kan nekte.»

Mvh Dag Sverre Aamodt.