Alexas_Fotos/Pixabay

PUBLISERT AV: LINN MARTINSEN 25. JANUAR 2018


Det har sakte men sikkert begynt å gå mot et kontantløst samfunn, hvor flere blir berørt i negativ grad. Spesielt de eldre.

Våre eldre betaler i dyre dommer for de tjenester den yngre generasjon kan utøve gratis, på nettbank og andre elektroniske tjenester. De blir ikke tatt hensyn til, og dette burde ikke være praksis i vårt land. Banker, butikker, og legekontor m.m. skviser våre eldre ut av det samfunnet DE har bygget. Vil du være en del av et slikt system?

Dnb har avsluttet kontantuttak i egen bank, og jobber hardt med mål om å fjerne kontanter helt. Dette har spredt seg videre til flere instanser og bedrifter.

I Norge er det lovfestet; kontanter er tvungent betalingsmiddel, noe som vil si; denne utviklingen er ulovlig. Legekontorer, butikker, og alle andre tjenester som nekter kontant betaling bryter dermed  loven.

Når bankene får fjernet kontantene, vil det også gi konsekvenser for oss, våre barns fremtid, og de videre generasjonene som kommer. De vil da ha kontroll på all valuta, og regelrett eie dine penger. De vil ha mulighet til høyere gebyrer, helt nye gebyrer, høyere renter på lån, lavere renter på sparing; de kan faktisk gjøre hva de vil, uten konsekvenser da folket ikke vil ha noen form for kontroll på egen valuta.

Det finnes mange saklige argumenter for å bli et kontantløst samfunn, men veier de egentlig opp for de brutale konsekvenser som medfølger?

Nettsvindel er ikke et nytt fenomen, og de som hacker og stjeler via nett utvikler sine metoder fortere enn vi lærer å forsvare oss. Vil vi virkelig sitte igjen uten kontantutaket som mulighet til forsvar? Tyveri blir det ikke mindre av, det blir derimot mye enklere for de kriminelle å finne pengene våre og stjele større summer fra både privatpersoner og bedriftene.

Og igjen; hvordan vil du se din bestemor/mor og bestefar/far bli behandlet? Skal de virkelig betale mye mer for å leve i en verden som utvikler seg i denne retningen? Er dette måten å behandle våre barneårs voktere? Vil vi virkelig gi dem denne takken for all trøst, trygghet, og næring de har gitt oss i våre oppvekstår?

Jeg oppfordrer de som vil sørge for våre eldre, og våre fremtidige generasjoners beste, å ta opp kampen. Så får vi vise våre myndigheter, og disse store bankene hva vårt folk står for. Her vil vi passe på våre egne. Her vil vi beholde våre verdier. Her lar vi oss ikke tråkke på.