PUBLISERT AV: MAGNE 31. MAI 2018


Åpent for alle. Gratis inngang. Arendalsuka 13. – 18. august 2018.

Ja til kontanter arbeider for at kontantene fortsatt skal være et tvungent betalingsmiddel i Norge. Dette gjør vi av sosiale, kulturelle og ikke minst personvernmessige grunner.

Vår organisasjon har en Facebookgruppe på 43.000 medlemmer, som ser hvilken viktig samfunnsoppgave kontantene ivaretar.

JA til kontanter arbeider for valgfrihet, for enkeltmenneskets integritet og at alle skal kunne ha et alternativ til den teknisk baserte økonomi som er «main stream».

Vi ser også de sidene ved sårbarheten i de tekniske løsningene som i dag utgjør en vesentlig del av samfunssstrukturen, og lar oss også inspirere av de mange fortellingene om hacking, teknisk svikt og andre hendelser som viser svakhetene ved å la et samfunn være totalt avhengig av digitale betalingsløsninger.

Ja til kontanter ser at nærhet, kommunikasjon og enkeltmenneskers betydning svekkes i takt med de digitale økonomiske løsningene som oversvømmer samfunnet, og sier derfor:

JA til kontanter – fordi mennesker betyr noe.

Du kan besøke oss her: https://www.arendalsuka.no/event/stands/1496

Velkommen til oss!