PUBLISERT AV: HANS CHRISTIAN FÆRDEN 13. JULI 2016

Det ropes stadig høyere om at kontanter er så upraktisk. Kontanter er så lett å stjele. Kontanter er grunnlaget for svart økonomi og dermed store tapte skatteinntekter. Men hva er alternativet?
Må vi bare stole på at et banksystem, som har rotet verden inn i historiens kanskje verste økonomiske krise, vil gjøre en jobb til det beste for oss alle? Må vi bare stole på at bankene skal, uten misbruk klare å ha full oversikt over alt vi gjør? Hvilket inkluderer å stjele våre forbruksdata, som har stor verdi for reklamebransjen? Kan vi også stole på at de heller ikke vil misbruke den makten total kontroll over våre penger gir dem til å manipulere oss som de vil? Hva forteller det internasjonale bankvesenets historie oss? Har de så langt vært vår totale og usjekkede tillit verdig?

Kan stenge adgang til pengene våre

Tenker du noen gang på hvilken makt som overlates til eierne av datanettverkene, bankene når alt omgjøres til elektroniske penger? Hvilken makt vi overlater til bankene når vi ikke kan bruke en eneste mynt uten at bankene vet når, hvor og til hva? Hvilken makt overlater vi til bankene når de har full kontroll over alt som faktisk er våre egne penger? Penger vi avgir all kontroll over selv, og det i så stor grad at banken faktisk kan stenge adgangen til våre egne penger, uten at vi i praksis kan gjøre en ting med det. De kan komme med en grunn, og vi kan gå til retten fordi vi er uenige. Men juridisk hjelp koster penger, og banken har full kontroll over det vi skal betale denne hjelpen med.

Kan stenge adgang til pengene våre
Tenker du noen gang på hvilken makt som overlates til eierne av datanettverkene, bankene når alt omgjøres til elektroniske penger? Hvilken makt vi overlater til bankene når vi ikke kan bruke en eneste mynt uten at bankene vet når, hvor og til hva? Hvilken makt overlater vi til bankene når de har full kontroll over alt som faktisk er våre egne penger? Penger vi avgir all kontroll over selv, og det i så stor grad at banken faktisk kan stenge adgangen til våre egne penger, uten at vi i praksis kan gjøre en ting med det. De kan komme med en grunn, og vi kan gå til retten fordi vi er uenige. Men juridisk hjelp koster penger, og banken har full kontroll over det vi skal betale denne hjelpen med.
Gic / Pixabay

Bank og stat hånd i hånd
Fortsatt kan det kanskje være vanskelig å se det så utrolig farlige i å overlate kontrollen til bankene. Om ikke vi har adgang til penger for å stoppe dem i rettssystemet, vil vel staten hjelpe oss. Uansett hva miksen av stat og banker i USA har vist oss? For amerikanerne er jo sprø når det kommer til finans, bank og næringsliv, tror vi? Det vil neppe bli sånn her? Tror vi.

Men er virkeligheten slik? Man ville pushe EUs Datalagringsdirektiv igjennom også i Norge. Et direktiv som alt tyder på egentlig kommer fra USA. Hva kan vi derfor vente oss fra den kanten fremover? For vi må forberede oss på at det som kommer i USA, i en eller annen form også kommer hit. Bare sjekk de nye handelsavtalene TISA/TTIP.

Terrorlover
Hva vi vet er at når et land som USA får terrorlover, som f.eks. Patriot Act vil de også kunne få lover som sperrer adgang til pengene for dem som beskyldes for terrorisme, eller dem som beskyldes for å hjelpe disse. USA har allerede på plass et slikt lovverk gjennom nettopp Patriot Act. Der ble det lenge bestemt, til dels av et hemmelig juridisk system hvem som skal sperres fra å få adgang til egen eiendom, til egne penger og til og med til å få jobb. Dem som ville prøve å hjelpe vedkommende risikerte å bli utsatt for samme Kafka-prosess. At vedkommende med dette kunne utenomrettslig dømmes til en langsom død så ikke systemet ut til å bry seg om. Man ble definert som samfunnets fiende, og mistet alle menneskelige rettigheter. Inkludert retten til å være uskyldig inntil det motsatte er bevist. Vi så i teorien et system der presidenten kunne fjerne politiske motstandere ved å sette dem opp som terrorister.

Det har de siste år kommet noen endringer i Patriot Act. Men “steng pengene loven” synes ikke å ha forsvunnet.

Kontanter kan ikke spores
Ser man for øvrig på såkalte «no fly» lister og den stadig mer ustrakte bruken av ordet “terrorist” vil man samtidig se hvordan misbrukspotensialet øker for hver dag. Med andre ord vil stadig flere havne under merkelappen terrorist, og basert på det vil stadig flere også kunne stenges ute som menneske.

Med kontanter kunne man overlevd, fordi disse ikke kan spores. Man kan motta hjelp, og man kan få kjempet for sin sak. Man kan også leve et liv uten å bli sporet gjennom pengeuttak og forbruk. Et fritt liv, der ingen andre enn en selv bestemmer over ens egen fremtid. Men da vil jo terrorister kunne gå fri? Kriminelle kan bli borte?

Kanskje det, men så lenge de mest grunnleggende menneskerettigheter kan brytes, med margin, i et sivilisert land som USA, må vi heller tåle dette. Lov og rett har i disse tilfellene blitt opphevet. Vi kan ikke stole på staten, og må innstille vårt liv der etter. Hovedpunktet som da må sikres er nettopp kontroll over egne verdier.

Internasjonale banker i samspill med stater har vist seg å være alt annet enn å stole på. De ser åpenbart ut til å kunne holde på i det skjulte, og gjerne i godt samspill med nettopp staten. Ingen har mulighet til å få innsyn. Da må de ikke fullt og helt overlates det sterkeste kontrollverktøyet de noen gang kan få mot oss, pengene som ærlig er tjent, og som skal skape et noenlunde godt liv for oss og familien.

NB! Denne artikkelen må ikke oppfattes som en advarsel mot enhver bruk av betalingskort. De er jo praktiske. Men vi må alltid ha flere muligheter, og dette er hva artikkelen handler om. Inntil et nytt globalt og helt gjennomsiktig finanssystem kommer, finnes intet alternativ til kontanter for dem som fortsatt vil ha kontroll over eget liv.

Denne artikkelen har første gang blitt publisert på StateofGlobe.no i 2013.

Hans Christian Færden er grunnlegger av JA til kontanter og driver også nettstedene StateofGlobe.com og StateofGlobe.no.