PUBLISERT AV: BIRGITTE BRATTEBØ 18. APRIL 2017


En tanke, i disse selvangivelsestider:

Det funderes fra DNB, Høyre og kanskje flere sin side å fase ut kontanter som
betalingsmiddel. Høyres finanspolitiske komité med Astrup i spissen, påsto at så snart et anonymt
betalingsmiddel á la et elektronisk kontantkort var på plass, så var det egentlig «tut & kjør» for et
kontantfritt samfunn.

Hovedargumentet er at fjerner man kontanter, så fjerner en også grunnlaget for mye svart arbeid. At
de også tar fra folk friheten til å styre over egne midler ser ikke ut som heftet nevneverdig da
forslaget ble fremmet.

DNBs Trond Bentestuen har gjentatte ganger i media påstått at «Våre kunder bruker nesten ikke
kontanter lenger!». Og for de med litt kjennskap til DNBs filialer så burde jo ikke dette overraske,
ettersom det er så og si umulig å både få tatt ut og satt inn kontanter hos dem.

DNB ser ut til å se på kontanter som «hår i suppa» i jakten på stadig høyere profitt. Der kontanter er
en utgiftspost i form av innleid transport og vakthold, er betalingsløsningen Vipps deres løsning for
å fjerne hele «ondet».Og også de viser sitt skinnende samfunnsengasjement med å hevde at det vil få
slutt på svart arbeid.

På tross av DNB og Høyres rørende omtanke for oss alle har organisasjonen «JA til kontanter» tatt
opp kampen for å verne om vår personlige frihet, og rett til å eie våre egne midler, og ikke være
prisgitt private banker som skal «passe på dem» for oss, i likhet med den berømmelige bukken og
havresekken. Og etter iherdig innsats ser det, i hvert fall foreløpig, ut til at det kontantfrie samfunn i
det minste er på vent. Men, forslaget kommer til å dukke opp igjen. Og igjen. Og da med det samme,
eneste argument for kontantfrihet, nemlig bekjempelse av svart arbeid.

Ja! Noe kontanter brukes for å betale for svart arbeid. Men, mesteparten av økonomisk kriminalitet
og uhumskheter foregår i den digitale verden. DNB har jo selv noen flekker i pelsen etter de omtalte
Panama papers.

Her er min tanke rundt dette: Hva med å vise myndigheter og banker at kontanter også
er i hendene på «Vanlige, hederlige mennesker»?

Har man mer enn 3000,- i kontanter i heimen så skal dette, etter reglene, rapporteres i
selvangivelsen. Men, det er vel de færreste av oss som, samvittighetsfullt teller over
pengebeholdningen i lommebøker, kakebokser, safe eller annet, og skriver det ned, hver nyttårsaften
før en setter fyr på rakettene?

Min gjetning er at det finnes en del midler rundt om kring i de tusen hjem, som ikke er registrert.
Og selv om jeg ikke er noen tilhenger av registrering, så er altså min tanke at dette bør meldes inn i
disse dager, slik at skattemyndighetene, politikere, og bankene SER at pengene er der. Og i hendene
på vanlige, hederlige mennesker.

Hvis du synes dette høres ut som en grei eller god ide, skriv opp kontantbeholdningen din for
31. desember, eller for i dag for den saks skyld, i selvangivelsen!

Enkelte ser ut til å tro at det å ha kontanter i hjemmet er suspekt i seg selv, og noe som bør holdes
hemmelig. Dette er ikke tilfelle. Myndighetene har ingen ting med hvordan du har kommet i
besittelse av 2, 4, 10 eller sågar 30 tusen eller mer. Du kan få penger i gave, du kan tjene litt på å
selge møbler, nips eller lignende. Og du kan selvsagt oppbevare kontantuttak fra bank eller butikk
hjemme uten at dette er suspekt eller ulovlig.

For å være med å sikre at vanlige mennesker også i fremtiden har tilgang på kontanter, kanskje
vi kan gjøre dette lille bidraget for å synliggjøre at mye av kontantene i dag er i vanlige borgeres
hender?

Og oppfordre gjerne andre til å gjøre det samme, ved å kopiere dette innlegget, dele det, eller skrive
ditt eget på din egen side!

Takk!

Birgitte Brattebø