PUBLISERT AV: JØRN WAD 5. JULI 2016

geralt / Pixabay

«Penger er størknet mannesvette» skal en kjent arbeiderhøvding ha sagt. Og slik var det jo. Det var en tett forbindelse mellom den innsats man la inn, og de pengene man fysisk fikk i lønningsposen. Ofte hver eneste fredag. Senere ble det vel månedlig.

«Penger er størknet mannesvette» skal en kjent arbeiderhøvding ha sagt. Og slik var det jo. Det var en tett forbindelse mellom den innsats man la inn, og de pengene man fysisk fikk i lønningsposen. Ofte hver eneste fredag. Senere ble det vel månedlig.

Denne nærheten mellom innsats i arbeidslivet og de fysiske pengene – kontanter – man hadde, skapte en jordnærhet og følelse av virkelighet som også gav seg utslag i en trygghet. En trygghet for familien og de nære ting som også kan ha bidratt til en bedre mental helse enn vi moderne mennesker ofte sliter med.

Så kom sjekkheftene. Alle skulle bli «sjekkiser», for det hadde bankene bestemt. Man måtte riktignok legitimere seg, for å vise at man faktisk var den som kunne skrive ut sjekken. Og aller nådigst få ut en hundrelapp eller tre i tillegg mot denne sjekken, om man var oppsatt på å ha det.
Men det var jo så trygt, forklarte bankene. Ingen kunne stjele kontantene dine lenger.

Alexas_Fotos / Pixabay

Likevel gikk det ikke lenge før sjekkene fikk det humoristiske navnet «festblanketter», fordi man kunne gjøre alle mulige triks for å utsette innløsningen av dem (en av måtene var å brette sjekken), og således skaffe seg mindre lån. Riktig nok lån av seg selv og sin fremtidige lønning, men her var fremmedgjøringen alt startet: Mange fikk ikke helt med seg at man lånte av seg selv. Omtrent som med skattepengene, altså.

Så kom bankkortet, og senere kredittkortet. Fremmedgjøringen fortsatte med tiltagende styrke, og kredittkort er i de seinere årene til og med utstedt til mindreårige. Så får enhver undres på hvorfor bankene gjør det. Fremmedgjøringen vil derfor bli total dersom kontantene forsvinner. Ingen – bortsett fra bankene – vil ha noen innvirkning på sin egen økonomi. Og bankene kan forsyne seg grovt og grådig for enhver ytelse. Hva får du så igjen for å ha innskudd, altså låne banken penger? Ingen verdens ting! Du risikerer i stedet å måtte BETALE for det! Negativ rente har de kalt det. Forstå det den som kan.

Det er på tide å våkne opp. Ta tilbake styringen over ditt eget liv, og si JA til kontanter. Bare på den måten kan du selv styre den inntekten du har – stor eller liten. Handler du kontant, er det deg som bestemmer!