Bankene bruker bare kontanter, men vil nekte oss det samme

Regjeringen jobber med ny sentralbanklov. «Hjemmeside» for høringen finner du her. Aktivisten Thomas Kenworthy har som vanlig gjennomgått lovforslaget og kommer med mildt sagt dramatisk informasjon. Bankene bruker bare kontanter i sin virksomhet overfor sentralbanken!

Høringsnotatet NOU 2017:13 er på hele 590 sider. Det vies en god del plass til å forklare hvordan bankene opererer samt legitimere virksomheten. Dette gir god anledning til å kritisere virksomheten også. Noe Thomas Kenworthy gjør til gangs. Hans høringsnotat finner man her.

Kenworthy peker blant annet på at det er penger av ulik kvalitet i bruk: Sentralbankpenger (kontanter og konto hos sentralbanken) og bankkontopenger (konto hos en vanlig bank).

Utvalget mener at sentralbankpengene er mer stabile. Hvilket forsiktig må sies å være til mer enn ettertanke i en tid hvor de kommersielle bankene vil frata oss de stabile pengene de selv bruker hele tiden, og kun gi oss adgang til usikre bankkontopenger, penger bankene selv produserer, men ikke bruker.

Detaljene finner man i Kenworthys høringsnotat.

Det er flere paradokser her:
-Samtidig som utvalget mener at sentralbankpenger er mer stabile går de inn for at de skal holdes utilgjengelig for publikum. Hvorfor det?

-Samtidig som bankene går til krig mot kontanter bruker de som nevnt kun kontanter i egne oppgjør. Man må spørre seg hvorfor ikke bankene har tillit til sine egne penger?

Kenworthys notat er skremmende lesing og stiller en mengde gode spørsmål ved bankvesenets fundament. Det er vanskelig å ikke lese det som at bankvesenet skal ha verdiene, garantert av den norske stat, gjennom sentralbanken. Mens vi skal ha de gjeldsikrede penger bankene i praksis produserer ut av løse luften, men selv ikke vil ha.

Hvor lenge skal dette få lov til å fortsette?

 

Hans Christian Færden

Hans Christian Færden er grunnlegger av JA til kontanter og driver også nettstedene StateofGlobe.com og StateofGlobe.no.

Bli den første til å kommentere: "Bankene bruker bare kontanter, men vil nekte oss det samme"

Kommenter

Din e-postadresse blir ikke publisert


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.