Artikler


Svenske banker vil chippe kundene

Swedbank Labs og Handelsbanken Din Ekonomi mener tiden er inne for å la seg chippes som bankkunde, og med det er vi inne i et av de mest skremmende landskap…