Bli med

Hvis du ønsker å engasjere deg i kampen for kontanter kan du gjøre dette ved å:

Bli medlem i JA til kontanter. Årskontingenten er 250,- Innmelding gjøres enkelt i skjemaet under. Skriv inn navn, adresse og e-post (telefonnummer er frivillig). Hvis du ikke har mulighet til å være betalende medlem, krysser du av «for ikke betalende medlem». Du vil motta en bekreftelse på e-post innen kort tid. Her vil du finne en bekreftelseslenke som du må klikke på. Finner du ikke e-posten igjen, så sjekk i reklame- eller søppelmappen og flytt den til din hovedmappe.

Du kan også sende en e-post til [email protected] eller brevpost til: JA til kontanter v. Færden, Lillehagveien 128, 1365 Blommenholm.

Under innmeldingsskjemaet kan du også lese om hva pengene i organisasjonen blir brukt til.

Her finner du informasjon om organisasjonen i Brønnøysund registerene

Her kan du melde deg inn i Facebook gruppen vår

Her kan du følge oss på Twitter

Meld deg inn ved å fylle ut følgende skjema:

Fornavn
Etternavn
E-post
   Kryss av her for IKKE betalende medlem
 Kryss av her for å motta Nytt fra nettsiden
Adresse
Postnummer
Sted
Telefon
 Jeg aksepterer vilkårene for dette nettstedet

Økonomi:
Å drive en frivillig organisasjon som JA til kontanter koster penger. Vi har også en stor Facebook-gruppe å administrere ved siden av den formelle organisasjonen.

I tillegg til alle dem som engasjerer seg på veggen, kreves det at mange – svært mange – legger ned utallige timer med gratis arbeid for å administrere både nettstedet og vår Facebook-gruppe.

Pengene organisasjonen – som per 01.02.17 teller rundt 1.300 medlemmer – får inn, brukes blant annet til den daglige driften av JA til kontanter. De første investeringene som er gjort, er å skape et datasystem som både kan ivareta personvernhensynet for organisasjonens medlemmer, og som samtidig skal være et effektivt oppfølgingssystem for medlemskontingent og nyhetsbrev.

Organisasjonen har anskaffet et minimum av kontormateriell, datautstyr og mobilt bredbånd, slik at våre representanter er tilgjengelig også under reise.

JA til kontanter opplever til tider et stort mediepress, hvor våre representanter har sin fulle hyre med å opptre i media og dagspresse. Det er behov for at de som tar seg av dette arbeidet får dekket sine reisekostnader. Utgifter til reiser ved dannelser av lokalavdelinger i Stavanger og Bergen har også blitt dekket.

Medlemsutsendelsene består av medlemskort, klistremerker og printet informasjon som sendes til hvert enkelt medlem i posten. Det er i tillegg investert i en printer for medlemskort, slik at vi også ved utstedelse av slike kort ivaretar personvernet.

JA til kontanter er en interesseorganisasjon og er dermed IKKE regnskapspliktig eller underlagt revisjonsplikt. Allikevel er styret i JA til kontanter tydelige på at organisasjonen skal ha en profesjonell økonomistyring og regnskapsførsel. Det er derfor lagt opp til profesjonell og transparent regnskapsførsel. Grunnet svært mange forventede bilag med mindre beløp, minner vi om at all regnskapsførsel er pr. bilag.

Andre kostnader innbefatter utarbeidelse og produksjon av dokumenter til årsmøter og styremøter, samt årsoppgjørsdisposisjoner og annet som naturlig følger med en streng dokumentasjon av økonomi og regnskap for organisasjonen.

JA til kontanter ledes til daglig av et styre på 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styret er presentert for pressen:

Styreleder: Joakim O. Saunes

Nestleder og generalsekretær: Jørn Waad

Styremedlem og gründer: Hans Christian Færden

Styremedlem: Hans Jørgen Lysglimt Johansen

Styremedlem: Jørund Henning Rytman

Styremedlem: Arno Mong Daastøl

Styremedlem: Kristin Smedsrud Brenden

Varamedlem: Berit Oftedal

Varamedlem: Anne Guldbrandsen

Valgkomité:
Annbjørg N. Reinertsen
Tina Stenseth

 

 

Maialisa / Pixabay