Vi har inspirert mektige krefter. Nå kommer Global YES to CASH!

Brett_Hondow / Pixabay

JA til kontanter har uten å vite det inspirert en gruppe ekstremt kompetente, dyktige og mektige folk til å starte en helt unik mulighet for økonomisk trygghet, sikring av kontanter og frihet, i en meget alvorlig krisetid for verden. Global YES to CASH synes utrolig nok å ha svaret på det meste av hva stadig flere uroer seg for i denne vanskelige tiden for jordens befolkning.

Global YES to CASH bevegelsen handler om frihet til å være mennesker i en verden der man faktisk eier sitt eget liv, med både det ansvar og de muligheter dette fører med seg.  Enda mer så handler Global YES to CASH bevegelsen om å klare dette i en verden der penger ikke er annet enn reelt sett verdiløse gjeldsbrev i digital form, og livet er under konstant digital overvåking 24 timer i døgnet.

Sist, men definitivt ikke minst handler Global YES to CASH om å tilby et alternativ til banker som vil forby den siste rest av personlig frihet vi har, de fysiske pengene vi alle kan holde i hånden, kontanter.

Ikke krig mot banker
Vi i JA til kontanter i Norge har i flere år pekt på fjerning av kontanter som kjernen til tap av både privatliv og frihet til å bruke penger på hva vi faktisk ønsker selv. Ikke kun det som tjener banker og myndighetens ønske om stadig mer skatt. Global YES to CASH er så langt vi kan se svaret også på dette.

Global YES to CASH er ingen krigserklæring mot bankene, selv om det ved første øyekast kan se slik ut. De må få gjøre hva de vil. Men de store bankene har startet «Krigen mot Kontanter». Vi i norske JA til kontanter reagerte, tok opp hansken og fikk med oss mange nok i kampen.

Første slaget ble vunnet da vi fikk et klart flertall i Stortinget til å vedta «Ja til kontanter» i sine partiprogrammer. Selv partiet Høyre, som i januar via sitt Digitaliseringsutvalg stilte seg i bresjen mot kontanter, måtte vedta «Ja til kontanter» på sitt landsmøte. Flere sentrale regionale medlemmer i Høyre er også medlemmer hos JA til kontanter. Første slaget ble vunnet, men for å vinne krigen må nye grep tas. Global YES to CASH er så helt åpenbart et slikt grep.

La det være helt klart, JA til kontanter i Norge både må og skal fortsette som tidligere. Global YES to CASH er ikke JA til kontanter. Men at JA til kontanter bør bli en interessert observatør til Global YES to CASH sin oppbygging rundt om i verden er det kanskje enighet om? Hva tenker dere som er medlemmer om det? I hvert fall etter at du har lest denne artikkelen? Vi har så til de grader samme mål, og de har løsningene vi aldri kunne skaffet oss på egen hånd.

Hvilken makt har banker om knapt noen behøver å bruke dem? Hvilken makt vil banker ha om folket selv kontrollerer alternativer? Hva er et fritt marked om det ikke finne alternativer som kan velges? Global YES to CASH er alternativ i et fritt globalt marked. Bevegelsen er ingen formell motstander mot bankene i deres krig mot kontanter, men en aktør som har valgt en annen vei, det frie markedets vei. La folket selv velge!

Folket står sammen
For å forstå hva Global YES to CASH bygger opp må man lære seg ordet «covest». Dette er et konstruert engelsk ord som er sammensatt av ordene «collaboration» (samarbeid) og «invest» (investere). VI kan jo for enkelthets skyld lage ordet «saminvest» her i Norge.

Global YES to CASH bygger på en ide om at et pengesystem enten kan eies av bankene eller av folket selv. Gjennom sentralbanksystemet kontrolleres de kommersielle bankene i dagens system i praksis av sentralbanken, tross fine ord i alle land om at nasjonale sentralbanker jobber for folkets beste.

For at folket selv skal få kontroll må de eie «statskassen», systemet må eies av folket. Den eneste måten i det minste folkene bak Global YES to CASH har funnet ut at det kan skje på er ved at folket bygger opp systemet organisk, til felles beste.

Saminvestering er nøkkelordet for å få dette til. Man betaler for og godkjenner at minst en amerikansk sølvdollar blir satt inn det et såkalt ISDA (International Silver Dollar Association) hvelv. Global YES to CASH har inntil videre standardisert all slik saminvestering til en felles kasse.

Sikres med sølvmynter
Det vil kun gå i sølvdollar, US Silver Eagle 1 unse mynter, en av de mest anerkjente myntene som finnes. En mynt som består av 0,999% sølv og som de fleste kjenner verdien av.

Når dette er sagt er det viktig å påpeke at Global YES to CASH ikke er noe USA prosjekt. Selv om det er mange amerikanere bak kulissene er dette folk med en bakgrunn som gjør at de vil lage et virkelig uavhengig system for jordens befolkning, såkalte «Intel Cowboys» som så mange av dem er.

De er inspirert av alle egenstyrte samfunn, fra Amish-folket til mormonerne. Hvilket ikke betyr at Global YES to CASH av den grunn skal bli trosbasert, selv om G47 prosjektet som ligger bak er det. Det er via det internasjonale lovverket knyttet til et selvstendig og suverent kirkesamfunn man kan sikre fullstendig uavhengighet og sikkerhet via det globale lovverket. G47 prosjektet og Global YES to CASH behøver virkelig beskyttelse og uavhengighet fra alt for å bli hva vi alle ønsker.

Global YES to CASH synes å være løsningen, uansett hva man ellers tror. Som nevnt over er den inspirert av egne samfunn i samfunnet som organisk sikrer både penger, varer og produkter, helt uavhengig av hva verden ellers tilbyr. Da spiller ikke slike ting som finanskriser og de fleste andre kriser lengre samme rollen.

ISDA hvelvet skal fylles gradvis med folkets saminvesterte sølvdollar mynter, og alle kan følge veksten i sanntid på nettstedet. For hver million med mynter vil folkene bak bidra med sine ting, slik at hvelvet stadig skal vokse også utover det folket selv setter inn. Flere av dem har bakgrunn som gjør at de kan bidra på måter som få andre kan.

Et uavhengig system for kontanter
Med hvelvet som sikkerhet kan man så lage sedler og mynter, samt debetkort til å sende penger over nett. Alt dette kommer, og det bygges opp en omfattende infrastruktur for næringsdrift som en del av saminvesteringsstrategien. Meningen er at Global YES to CASH skal bli et helt uavhengig både penge- og næringssystem, bygget på virkelige realverdier. Kall det gjerne et «kornkammer». En «bygning» som kan motstå enhver «storm».

Ettersom Global YES to CASH faktisk allerede er en global bevegelse, som så langt har klart å holde seg under medienes radar må man ha en felles markedsplass. Den finner du på www.g47marketplace.com.

Selv om der fortsatt er et begrenset utvalg, vil der etterhvert finnes varer her som ikke finnes noe annet sted. Man hverken kjøper eller selger her. Alt er saminvestering/covesting. Man betaler en pris, men det man ønsker seg derfra vil samtidig styrke fellesskapet enda mer. Penger går både til den som leverer produktet og til felleskapet selv.

Innen overskuelig tid vil også vi her i Norge få mange bedrifter involvert. G47 prosjektet forbereder en storstilt satsing, slik at alle land etter hvert kan få sine egne bedrifter også. Og vi snakker om små og mellomstore bedrifter, for hvem kontanter er en nødvendighet. Dem som også skaffer inntekter til landene de bor i. Store konsern vil ikke ha plass i denne modellen. Dette skal være folkets løsning, ikke storkapitalens, slik vi kjenner den.

Bruker bare avkastingen
En ting som er svært viktig å forstå er at ISDA hvelvet aldri vil miste noen av de saminvesterte sølvmyntene. Om Global YES to CASH skal bli et reelt alternativ med realverdi-sikrede verdier kan man kun bruke avkastningen, slik som Norges Oljefond.

For å stimulere til saminvestering i ISDA hvelvet vil det for hver million mynter som kommer inn bli mulighet for alle som har saminvestert til å bli en av dem som vil motta en såkalt Frihetspris. Du kan lese mer om dette her.

For å skjønne at dette er reelle saker og sant er det viktig å forstå at hele prosjektet er godkjent av alle relevante internasjonale organer. Det er med andre ord svært stor tyngde bak det, men av det som bør være åpenbare grunner for alle som kjenner sin historie, vil man vite at å komme med alternativ til bankenes makt ikke er noen spøk. Derfor vil ingen av dem som står bak inntil videre fokusere på annet enn hva som her fortelles, og enda viktigere hva du kan lese på nettstedet deres www.globalyestocash.org. Her er all originalinformasjonen. Hva du får lese i denne artikkelen er i all hovedsak bare en norsk versjon av deler av dette nettstedet, tolket av undertegnede.

Med dette anbefales alle lesere av JAtilkontanter.no og medlemmer i organisasjonen og Facebook gruppen med samme navn å studere Global YES to CASH nærmere. Er dette noe vi har ventet på? JA til kontanter står som organisasjon ikke bak noen av dette. Personlig, og jeg understreker personlig, har jeg bestemt meg for å dedikere mitt liv til dette som jeg har visst om i noen måneder allerede. Verden står rett foran det som ligger an til å bli historiens største finanskrise.  Alle må forberede seg.

Dette vil bli svært alvorlig globalt, og Global YES to CASH er for undertegnede åpenbart en løsning ut av det forferdelige rotet. Som vi har sagt så mange ganger i JA til kontanter Norge, så er den eneste måten å vinne kampen for kontanter og en bedre verden på at alle står sammen, hånd i hånd. Global YES to CASH er svaret på og muligheten for dette for meg.

NB! Alle som kan tenke seg å bli en del av denne globale bevegelsen og dette alternative systemet, vil sikkert ha en masse spørsmål. Jeg ønsker å få laget et liste med spørsmål og svar som kan oversendes dem på forespørsel, og samtidig publiseres her så snart som mulig. Kan du sende dine spørsmål til [email protected]? Så skal jeg få samlet dem og få svart på dem slik at alle kan få lese.

Hans Christian Færden

Hans Christian Færden er grunnlegger av JA til kontanter og driver også nettstedene StateofGlobe.com og StateofGlobe.no.

4 Kommentarer på "Vi har inspirert mektige krefter. Nå kommer Global YES to CASH!"

 1. Jostein Bjerga | 25. september 2017 at 10:27 | Svar

  Ser vel og bra ut, men vekker min skepsis til globale systemer. Hvem står bak dette opplegget, og hva vil de personlig oppnå? Er dette en nisje til å oppnå personlig rikdom for noen som har sett muligheten til å utnytte andres interesser. På hvilket grunnlag kan jeg som mulig investor vite at denne bevegelsen fortjener min tillit.
  Saken er sikkert god, jeg vil beholde kontanter, men å investere i sølv i USA? Hvem passer hvelvet? Hvordan blir oppsamlede verdier sikret for folket, slik at de ikke tilflyter noen på urett vis? Nei, jeg trenger mye mer grunnleggende info for å feste tillit til denne for meg nye informasjonen

 2. Hans Christian Færden | 26. september 2017 at 00:42 | Svar

  Dette er vektige og kloke kommentarer og spørsmål. Har du også lest denne artikkelen? https://www.jatilkontanter.no/a-kjenne-fiende-konspirasjon/. Hr vil du finne en del svar, selv om de på ingen måte er nok ennå. Jeg må få understreke at jeg, som startet JA til kontanter skriver dette på egen hånd, ikke som grunnlegger. Men det handler så til de grader om JA til kontanter og kontanter, i tillegg til mye annet. Derfor artiklene her.

  Global YES to CASH er ingen nisje for normal investering. Man vil ikke som enkeltmenneske hente egen avkastning på verdistigning, men du vil kunne hente noe på Liberty Awards. Her «tilbakeføres» en sølvverdi på 2 millioner for hver million mynter. Det virker sinnsvakt, men om man ser alt i sammenheng som de legger opp til så vil de som har innsikt i finansverden se at det er vekting av penger med reell sikring i bunn det er snakk om.

  Hvelvet blir ikke i USA, men av naturlige grunner den eksakte lokaliseringen neppe bli kjent med i hvert fall det første.

 3. Hans Christian Færden | 26. september 2017 at 00:44 | Svar

  For å tillegge litt. Det handler om å bygge en sølvsikret forvaltningskapital for å kunne bygge både mat og annen sikkerhet for mennesker i det globale finanskrasjet som synes å være meget nær. Å stole på det vanlige systemet da bør nok de fleste glemme. Kanskje du investerer i sølv av samme grunn? Sølvet vil få en enorm verdi, men hjelper lite om det ikke er noen kjøpere. Blan annet av denne grunn kan vel en slik felles og mye bredere løsning være smart?

 4. Terje Strøm Olsen | 23. juli 2018 at 20:14 | Svar

  Synes dette høres veldig interessant ut. Er det noen muligheter og bli oppdatert hva som skjer. En E-postliste som en kan melde seg på for eksempel? (Gjerne på norsk) Har vært inne å kikket på nettsiden som er på engelsk. Har vel klart å få med meg hovedinnholdet, men da engelsken ikke er på topp så frykter jeg for at jeg ikke får med meg nyansene i det som står der.

Kommenter

Din e-postadresse blir ikke publisert


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.