Kontanter og Norges lover

Hjelp de tar ikke kontanter!

      !   Du er i ferd med å bryte loven!
Du er i ferd med å bryte Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) – Kapittel III. Betalingsmidler § 14. Tvungent betalingsmiddel.

Bankens sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge. Ingen er pliktig til i én betaling å ta imot mer enn femogtyve mynter av hver enhet.

Sterkt skadde sedler og mynter er ikke tvungent betalingsmiddel. Banken gir nærmere forskrifter om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter.

Selv om en avtale inneholder klausul om betaling av en pengeforpliktelse i gullverdi, kan skyldneren frigjøre seg med tvungne betalingsmidler uten hensyn til denne klausul.

Stoler du ikke på oss?
Sjekk selv