Maler

Flere har etterspurt maler for både en løpeseddel og en henvendelse til dem som eventuelt nekter å ta imot kontanter. Vi har nå laget begge, og dem kan du laste ned her:

Protest mot kontant-nekt

Har du tenkt på det?

Klagemal - nekting av kontanter

Klagemal - kontant-nekt ved private virksomheter