Disse partiene har programfestet Ja til kontanter

Disse politiske partiene som stiller til valg 2017 HAR programfestet Ja til kontanter: Fremskrittspartiet , Høyre,  Kystpartiet, Partiet De Kristne Piratpartiet, Senterpartiet og Venstre. Med andre ord er dette de politiske partiene du formelt har å velge i mellom om du ønsker at dette skal bli et valg om kontantenes fremtid.

Nå er det ikke uten videre gitt at programfesting er det samme som at partiets rikspolitikere aktivt vil jobbe for kontanter. Vi vet eksempelvis hva Erna Solberg og hennes nærmeste folk ønsker, og det er et kontantløst samfunn innen 2030. De tapte for mange kloke Høyre-folk under partiets siste landsmøte, men tror egentlig noen av oss her i JA til kontanter at det kommer til å stoppe drevne og målrettede folk som Solberg og Nicolai Astrup, som sto bak Høyres forslag om å avvikle kontantene, lenger enn høyst nødvendig?

Venstre
Vår egen representant under Arendalsuken, Arie Jørgensen fikk også en direkte erfaring med storpolitikkens vesen. Venstre er et parti i krise og har programfestet Ja til kontanter. Om disse to tingene henger sammen vites ikke, men da Jørgensen traff Venstres nestleder Ola Elvestuen fikk Jørgensen en negativ overraskelse. Elvestuen viste seg i følge Jørgensen å være en mann som bare sa at det er mot digitalisering utviklingen går når Jørgensen ville snakke om kontanter. Et syn som er nesten ordrett det samme som Høyres general mot kontanter, Nicolai Astrup sa da JA til kontanters grunnlegger Hans Christian Færden møtte ham på TV2 i januar. Hvorfor har Venstre Ja til kontanter i programmet? Kun for at det skal se fint ut for folk som oss?

Fire partier som etter vår oppfatning fremstår som svært troverdige FOR kontanter er Senterpartiet, De Kristne, Kystpartiet og Piratpartiet. Folk fra Liberalistene snakker også varmt om kontanter, men hvor er programformuleringen deres om kontanter?

Senterpartiet har jobbet tett med JA til kontanter lenge, og vi fikk bidra godt til deres 8 punkts fremlegg i Stortinget for å sikre kontanter. At ingen andre enn Venstre og KrF støttet dem sier sitt om hva partiprogrammer egentlig betyr. JA til kontanter har fått bidradd godt til å få kontanter i partiprogrammene, men ingen av oss som vil beholde kontanter må hvile av den grunn. Det burde være klart nå.

FrP
Vi kan ta et lite eksempel når det gjelder Fremskrittspartiet også. Alt partiets finanspolitiske ledere hadde sagt på forhånd, offentlig og til oss direkte måtte oppfattes som at partiet ville være like klare for kontanter som Senterpartiet har vært og er. Alle stilte seg bak Ja til kontanter i partiprogrammet. Problemet var bare at Fremskrittspartiet sier Ja til kontanter, men så kommer det liberalistiske tankegodset som bankene elsker inn og gjør at partiet eksempelvis ikke støttet Senterpartiets forslag i Stortinget. Hvorfor kan man spørre seg om, men basert på hva som faktisk ble vedtatt i partiprogrammet er det vanskelig å ikke tenke at Senterpartiets forslag satt for sterke begrensinger på markedets (les bankenes) frihet til selv å bestemme. Teoretisk ideologi ble med andre ord viktigere enn å gjøre kontanter praktisk tilgjengelige for Kari og Ola Nordmann.

Disse politiske partiene som stiller til valg 2017 HAR IKKE programfestet Ja til kontanter: Alliansen, Arbeiderpartiet, Demokratene i Norge, Helsepartiet, Kristelig Folkeparti, Liberalistene,  Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti.

Oversikt over partier som kan stille liste ved stortingsvalget i 2017:

https://valg.no/valgene/stortingsvalget-2017/lister-og-partier/registrerte-partier-som-kan-stille-liste-etter-forenklet-regleverk-ved-stortingsvalget/

Alliansen;

Holdning til kontanter; ?

Programfestet; Nei.

http://www.stemalliansen.no/2017/04/29/alliansens-verdiprogram/

 

Arbeiderpartiet;

Holdning til kontanter; ?

Programfestet; Nei.

https://res.cloudinary.com/arbeiderpartiet/image/upload/v1/ievv_filestore/712bd5b874e24958b84c14fbef5b1a98afbfc8ae1e464cac9bcad06f24f2a85f

 

Demokratene i Norge;

Holdning til kontanter; ?

Programfestet; Nei.
http://www.demokratene.no/program/

 

Fremskrittspartiet;

Holdning til kontanter; Ja til kontanter.

Programfestet; Ja, under «Valgfrihet»

https://www.frp.no/tema/demokrati/valgfrihet

 

Helsepartiet;

Holdning til kontanter; ?

Programfestet; Nei.

https://helsepartiet.no/wp-content/uploads/2017/03/Stortingsprogram-Helsepartiet-2017.pdf

 

Høyre;

Holdning til kontanter; Ja til kontanter

Programfestet; Ja, s.29 nederst under bolken som heter ‘Høyre vil’.

Her kan du laste ned og lese Høyres stortingsvalgprogram for 2017-2021 [1.4 MB]

 

Kristelig Folkeparti;

Holdning til kontanter; Ja til kontanter

Programfestet; Nei.

https://www.krf.no/globalassets/vedlegg/politiske-dokumenter/krfs-stortingsprogram-2017-2021.pdf

Stemte For SP’s stortingsforslag

Kystpartiet;
Holdning til kontanter; Ja til kontanter

Programfestet; Ja, s.11 nederst under punkt 7.

http://www.kystpartiet.no/images/dokumenter/Program%202017%20-%202021.pdf

 

Liberalistene;

Holdning til kontanter; ?
Programfestet; Nei.

https://www.liberalistene.org/wp-content/uploads/2017/07/Stortingsvalgprogram-2017.pdf

 

Miljøpartiet de grønne;

Holdning til kontanter; ?
Programfestet; Nei.

https://www.mdg.no/content/uploads/2017/06/Arbeidsprogram_2018_v2.pdf

 

Partiet De Kristne;

Holdning til kontanter; Ja

Programfestet; Ja, punkt 7.2 under «kontanter».

http://dekristne.no/programmer/handlingsprogram/

 

Pensjonistpartiet;

Holdning til kontanter; ?

Programfestet; Nei.

http://www.pensjonistpartiet.no/images/HS/Web_2017/Prinsipp-_og_handlingsprogram_2017-2021.pdf

 

Piratpartiet;

Holdning til kontanter; Ja

Programfestet; Ja, Under kommunikasjon og infrastruktur i kjerneprogrammet ovenfor står dette:

“Tilrettelegge for anonyme og distribuerte betalingsløsninger, både fysiske, tradisjonelle og nye løsninger over Internett.”

https://www.piratpartiet.no/kjerneprogrammet/

 

Rødt;

Holdning til kontanter; ?

Programfestet; Nei.

https://cdn.sanity.io/files/cvvjxa4t/production/MXTYQf54BP5UHHASQFBBly8b.pdf

 

Senterpartiet;

Holdning til kontanter; Ja til kontanter

Programfestet; Ja, s.10 under «Senterpartiet vil».

Les/last ned programmet HER

Stemte For SP’s stortingsforslag

 

Sosialistisk Venstreparti;

Holdning til kontanter; ?

Programfestet; Nei.

https://www.sv.no/wp-content/uploads/2013/12/170816_Arbeidsprogram-2017-2021.pdf

 

Venstre;

Holdning til kontanter; Ja til kontanter

Programfestet; Ja, s.153+s.154

http://www.nsd.uib.no/polsys/data/filer/parti/10380.pdf

Stemte For SP’s stortingsforslag

Hans Christian Færden

Hans Christian Færden er grunnlegger av JA til kontanter og driver også nettstedene StateofGlobe.com og StateofGlobe.no.

2 Kommentarer på "Disse partiene har programfestet Ja til kontanter"

 1. Fra Liberalistenes program, 3.6.1:

  «Liberalistene mener at det som best ivaretar påliteligheten til pengeenheter er et fritt bank- og pengesystem, hvor statens monopol på
  pengeutstedelse og lisensiering av bankvirksomhet er avskaffet.»

  Fra Liberalistenes program, 3.6.2:

  «Liberalistene går inn for en fullstendig privatisering og deregulering av bankvesenet, samt avskaffelse av sentralbanksystemet. Det betyr at
  bankene både står fritt til å selv utstede egne penger og selv sette rentenivået.»

  Liberalistene har ikke programfestet noe ja til kontanter fordi de mener det ikke er statens oppgave å bestemme om kontanter skal brukes eller ikke. Håper utdragene fra programmet hjelper til å avklare Liberalistenes holdning til kontanter. 🙂

 2. At Pensjonistpartiet er FOR fysiske penger må vel være en selvfølge?!? Sånn ellers er det vel egentlig bare Senterpartiet som virkelig vil ha cash ute i sirkulasjon?

Kommenter

Din e-postadresse blir ikke publisert


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.