Stortinget har sagt JA til at bankene kan ta pengene våre

janeb13 / Pixabay

Krisehåndteringsdirektivet ble, i skyggen av ACER, vedtatt av et samlet Storting 15 mars (  ). EU direktivet er tidligere omtalt av JA Til kontanter her.

I korte trekk innebærer direktivet at bankene i neste finanskrise kommer til å bli satt under administrasjon av Finanstilsynet som vil bruke innskuddene til å redde bankene ved at bankinnskuddene konverteres til egenkapital.

Etter å ha satt meg inn i saken utferdighet jeg et høringssvar. Jeg pekte der på at bankinnskuddene er betrodde midler som tilhører ( eies ) av innskyterne. De skal derfor skilles ut av bankenes virksomhet. En stor fordel for innskyterne er at innskuddene dermed vil stå urørt om bankene får økonomiske vansker.

Finansdepartementet fjernet alle referanser til denne merknaden i Stortingsproposisjon 159L (2016 – 2017) som ble godkjent i statsråd 21/6. Departementet gikk derved uten diskusjon eller argumentasjon inn for at bankinnskuddene, tilsammen 2100 milliarder kroner fortsatt eies av bankene ( og altså ikke innskyterne).

Jeg fikk siden delta med 5 minutters innlegg på høring i Stortinget 9 januar. Mitt forslag om å skille innskuddene fra bankenes virksomhet og muligheten for å unngå nye finanskriser synes ikke å ha noen interesse for finanskomiteen. Derimot var finanskomiteen svært interessert i hvordan bankene ønsket den nye ordningen tilrettelagt. Høringen finnes på video her.

Norske borgere bør være oppmerksomme på at byråkratiet, regjeringen og det politiske miljøet ivaretar finansnæringens og egne interesser på bekostning av interessene til borgerne og det brede samfunn. I den kommende finanskrisen må alle innstille seg på at det blir vanskelig å realisere sine bankinnskudd i kontanter og at de kommer til å bli ekspropriert. Alt sammen med regjeringens og Stortingets velsignelse.

34 Kommentarer på "Stortinget har sagt JA til at bankene kan ta pengene våre"

 1. Er det ikke slik at vi er sikret 2.000.000 i verdier i bankene som de ikke kan ta? Eller kan de ta rubbel og bit nå?

  • Thomas Kenworthy | 10. april 2018 at 20:55 | Svar

   Garantifondet har en kapital på 32 milliarder hvilket utgjør 1,5% av innskuddene. Det er åpenbart at det på ingen måte er tilstrekkelig.

   Loven gir staten vide fullmakter til å dekke inn tapene i neste krise deriblant å bruke innskuddene.

   Folk flest taper uansett hvordan krisen håndteres:
   -Sentralbanken kan trykke penger. Derved devalueres pengene og alle rammes
   -Staten kan øke skattene hvilket rammer også alle.
   -Arrest i beløp over 3.000.000 vil også åpenbart ramme alle i og med at deler av næringslivet blir ute av stand til å betale lønninger, regninger og generelt drive videre.

   Mitt forslag, som løser alle problemer er å skille bankinnskuddene fra bankenes drift. Derved blir alle innskyterne 100% sikret mot økonomiske problemer hos bankene.

 2. Odd Svendsen | 10. april 2018 at 11:00 | Svar

  Geir: Du tenker på bankenes sikringsfond, som sikrer nordmenns innskudd på opptil 2 millioner per kunde per bank. Ifølge disse nye direktivene fra EU, så får heller ikke sikringsfondet lov til å bestå slik det har gjort. Det blir redusert til cirka 800.000,-kr, for ikke å gi norske banker konkurranse-fortrinn mot de andre europeiske bankene.

 3. Hans Christian Færden | 10. april 2018 at 11:10 | Svar

  For ordens skyld så tenker jeg det er viktig at vi alle er klar over at ikke 100% av Stortinget står bak dette. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=69218.

  Her vises det at Senterpartiet, Rødt, SV og MDG vekselsvis prøvde å kjempe i mot. Alle kan sjekke detaljene selv i lenken over her.

 4. Barco klokk | 10. april 2018 at 12:42 | Svar

  Vil nok bare ha mere enn 800 000,- på konto i sammenheng med boligsalg.

 5. Med andre ord, det gjelder å ha minst mulig penger i banken til enhver tid. Ikke mer enn man har råd til å tape altså.. Jaja, de lager reglene, vi bare retter oss etter de.. Gjør ikke meg noe om bankene går konkurs og kanskje det kommer opp noen bedre alternativer, noen som vet hvordan man driver en bedrift..

 6. Trodde bankenes krav til egenkapital skulle benyttes ved en finanskrise?
  De nye reglene er jo helt forkastelig. Trodde myndighetene burde være glad for at enkelte fortsatt setter penger i banken i stedet for å bruke opp alt.

  Med så lave renter som det er nå er det bare å grave ned pengene når markedet begynner å bli utrygt.

  • Thomas Kenworthy | 10. april 2018 at 20:59 | Svar

   Det kommer en ny krise, som vil rive vekk bankenes egenkapital.

   Dette skjønner byråkratene, det er derfor de har laget et lovverk for å håndtere krisen.

   Dette blir som å lage en rutine for evakuering av grunnstøtt skip.

   Mitt forslag er å skille innskuddene ut av bankenes drift. Derved blir innskyterne 100% beskyttet hele tiden og nye kriser unngås. I forhold til grunnstøtingsmetaforen blir det som å navigere trygt på dypt vann.

  • Kypros var gjennom dette for litt siden, alle med innskudd over 100000 Euro minstet vel 30 % om jeg husker rett. Det verste var vel at ingen visste hva som sjedde da minibankene plutselig bare ga ut et minstebeløp. Lurer på at det varte 9 dager eller noe slikt.Men i prinsippet regnes du som investor og da kan bankene ta pengene dine og sikringsfondet er nærmest en fleip da det dekker promiller av det som velter lasset.

 7. Så det betyr hvis vi har over 800 000 kr i banken kan de i såfall ta det som er over? Men under 800 000 kr er uansett mine? De kan vel ikke ta leiligheten min selv om den er verdt ca 2 milioner?

 8. Gjelder dette kun private bankkonti, eller blir også firmaer rammet?
  Jeg har hørt at det gjelder pr person, slik at det ikke nytter å spre pengene på flere konti…

 9. Ikke så veldig troverdig det som hevdes i artikkelen. se Bankenes Sikringsfond https://m.bankenessikringsfond.no/nyheter/styrking-av-innskuddsgarantien-article712-395.html

 10. Det er bare å Google BRRD og finne dokumentene det gjelder, eller regjeringens forklaring. Det er ingen som skal fjerne noen rettigheter, iallfall ikke umiddelbart. Den 2 million krones grensen har vært der lenge og er ikke på vei ut – men joda, den er unik for hele Europa. Det er såpass tydelig at jeg vil nesten kalle hele dette innslaget for Fake News.
  Skrevet veldig tydelig og på helt vanlig norsk:
  https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2012/okt/krisehandteringsdirektivet/id2433674/

  • Thomas Kenworthy | 10. april 2018 at 21:15 | Svar

   Fondets egenkapital er 32 milliarder hvilket utgjør ca 1,5% av samlede innskudd som på 2150 milliarder.

   ->Det er åpenbart fondet på ingen måte kommer til å dekke tapene i neste finanskrise og at tapene må dekkes på andre måter.

   Loven ligger tilgjengelig og det er klart at krisehåndteringmyndigheten gis vide fullmakter deriblant til å konvertere gjeld til egenkapital.

   Om tapene dekkes av sentralbanken eller over skatteseddelen rammes folk flest like fullt.

   Det er også slik at konfiskering av midler på kontoer over 2 millioner vil ramme folk flest hardt i det store virksomheter blir ute av stand til å drive videre.

   Du har på en måte rett i at direktivet ikke innebærer stor endringer. Det er bare fortsettelsen av en uakseptabel rettstilstand i pengevesenet som gir borgerne et tap på anslagsvis 75.000,- pr innbygger pr år.

   Kontohavernes eiendomsrett til egne midler må håndheves.
   ->Bankinnskuddene må skilles fra bankenes drift.

   https://www.bankenessikringsfond.no/om-sikringsfondet/fondets-egenkapital-article243-829.html

   https://www.ssb.no/bank-og-finansmarked/statistikker/pengemengde

   https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2017-2018/vedtak-201718-030/

   • Det kreves at alle banker organiseres på en slik måte at hele eller deler av virksomheten enkelt lar seg avvikle. Dette skal bidra til å redusere nødvendigheten av offentlig «bail-out» av banker i krisesituasjoner. Sentralt i direktivforslaget er at det ikke er skattebetalere, men bankens investorer som skal bære eventuelle tap ved avvikling. Det åpnes derfor for såkalt «bail-in» av bankens gjeld, hvilket innebærer at usikrede kreditorer kan bli utsatt for nedskrivning av gjeld og konvertering av gjeld til egenkapital. Innskudd som dekkes av innskuddsgarantiordninger skal normalt skjermes fra tap.

    Dette er en kopi av ett avsnitt fra siden som Olav referer til.
    https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2012/okt/krisehandteringsdirektivet/id2433674/

    • Thomas Kenworthy | 11. april 2018 at 08:47 | Svar

     «Innskudd som dekkes av innskuddsgarantiordninger skal normalt skjermes fra tap.»

     Når egenkapitalen er borte og garantifondet tømt har vi en unormal situasjon.

     Du velger ellers å ignorere alt jeg skriver. Dette i likhet med politikerne og byråkratene, men problemene forsvinner ikke av den grunn.
     ->Tap i kontoer med større beløp rammer næringslivet og derved folk flest.
     ->Dekking av tap over skatteseddel eller ved pengetrykking av sentralbanken rammer folk flest.
     ->Folk flest lider store årlige tap grunnet inflasjon og i renter på pengene bankene har skapt.

     Løsningene på problemene er å omfatte bankene av alminnelig forretningsskikk dvs å behandle innskuddene som betrodd gods adskilt fra bankenes drift.

 11. Det er i finanskrisen bitcoin oppsto. Det er pga saker som dette at kryptovaluta og andre verdier man selv kan styre vil spille en større rolle fremover.

 12. Hvorfor skal Norge på død og liv kopiere alt fra europa… Norge fungerer så bra at det er det beste land å bo i iflg mange parametere. Andre land burde kopiere Norge, ikke omvendt! Bosatt ute i Europa, virkeligheten her ville de færreste nordmenn takle. Vi liker sikkerhet og forutsigbarhet i Norge, ved å endre seg mot Europa enda mer vil denne sikkerheten fort forsvinne.

 13. Effekten av BRRD er bl.a. at seniorgjeld og udekkede innskudd også får karakter av å være ansvarlige lån, med rang foran de egentlige ansvarlige lån.
  Dette er implementering av EU-Direktiv 2014/59/EU.
  Drøyt a kalle dette Fake News.
  http://www.wiersholm.no/current/Nyheter/Bail-in-av-bankgjeld–et-skritt-naermere-gjennomfoering

 14. Om dette blir en realitet, må man spre innskudd over flere banker. Kan ha inntil 100000 Euro i hver bank.

 15. Hva skjer hvis alle tar ut alle pengene sine fra bankene? 😜 Der er jo uansett ikke en bank, men børs… Og med elendig avkastning for folk flest!

  • Thomas Kenworthy | 10. april 2018 at 21:54 | Svar

   Bankene har ikke pengene. De er kronisk insolvente hvilket er en uakseptabel form for forretning.

   Mitt forslag er å skille innskuddene fra bankenes drift. Dermed blir det alltid 100% dekning og bankene kan alltid utbetale innskuddene.

 16. Hans Christian Færden | 10. april 2018 at 21:10 | Svar

  Du vet jeg stort sett er enig med deg Thomas. Men sannheten er vel egentlig at banker som ikke kan bruke innskyternes kapital som sine egne ikke lenger vil være banker, i moderne forstand. De blir bare avanserte pengehvelv, og vil gjennom det miste all sin makt. I drøyt 300 år har de styrt verden, stått bak det meste av kriger og ellers i fiatpengenes tid latt oss tro vi er rike fordi vi har tilsynlatende mye penger, men den egentlig bare gjeld. Det vil møte sitt Waterloo om du får ditt forslag igjennom. Skal vi bli enige om at vi tror på gigantiske mirakler Thomas, og at dette vil bli mulig?

  • Thomas Kenworthy | 10. april 2018 at 21:38 | Svar

   Institusjoner som driver med oppbevaring av penger og betalingsformidling blir depositum og\eller girobanker.

   Ordet «bank» er for tiden lovbeskyttet slik at kun institusjoner som er gitt og mulighet til å lage penger kan kalle seg banker. ( finansforetaksloven §2-7 )

   Men om Stortinget ville kunne også girobanker få rett til å kalle seg banker.

   En reform av pengevesenet vil tvinge seg frem. Man kan håpe på en politisk løsning hvilket kanskje kunne kalles et mirakel. Om det ikke skjer vil pengene på et tidspunkt blir verdiløse (ala Zimbabwe eller Venezuela) og folk vil, i sin nød, sette sølv og gull i sirkulasjon.

   https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-04-10-17

 17. Leif Stafsnes | 13. april 2018 at 21:03 | Svar

  Når det gjeld EU, bankar og krisehandtering vil eg rå alle til å lese Yanis Varoufakis si bok «OG DE SVAKE LIDER DET DE MÅ». Det er ei bok til å bli opplyst av. Den burde vere obligatorisk lesnad for alle stortingspolitikarar og alle som er interessert i EU-relatert politikk.

 18. Matz Lonnedal Risberg | 14. april 2018 at 11:13 | Svar

  Blårussen har siden lenge kuppet tilværelsen vår. De har stjålet vårt språk (allting uttrykkes i økonomiske termer som «resurs», «produkt» etc.), politiske vedtak fattes på bakgrunn av tvilsomme samfunnsøkonomiske beregninger og ikke på politisk ideologi, posten, som fungeerte i 350 år, er ødelagt og ersatt av dyre distribusjonsfirmaer, som overhodet ikke tilpasser sine tjenester til privatpersoner, det europeiska jernbanesamarbeidet er ødelagt i den hellige konkurransens navn og ingen har lenge ansvar for korrespondenser, det går ikke å kjøpe utenlandsbilletter i Norge etc., betalingsmottakere forlanger individuelle KID for hver innbetaling, som innebærer at du enten å være hjemme hver måned og betjene en e-faktura eller gi dem total fullmakt («avtalegiro») til å grafse inn i din bankkonto og til alt over mål er de frekke nok å kalle Svenska Riksbankens pris til gravskjending og vanære av Alfred Nobel for «Nobelprisen i økonomi»!

 19. Challenger | 6. mai 2018 at 01:34 | Svar

  Er det ikke en løsning å fordele et eventuelt større beløp opp i flere på 800000,- eller mindre og fordele dette på flere banker?
  Om grensa er satt til 800000,- må vel dette gjelde pr.bank og ikke totalen fra flere banker.
  Vil vel tro at man på denne måten kan unngå en smell om den skulle komme!

 20. Werner Duxler | 9. juni 2018 at 13:50 | Svar

  Er det tryggere å oppbevare verdier i fond ?

 21. Eldre folk i ex Sovjet har ofte mistet sine Bankpenger opp til 3 ganger. Dette er altså «Vanligmanns omsorgsfulle Sosialisme». Derfor vil mange heller kjøpe gull som det er vanlig blant jøder og muslimer. Når tilliten til bankene blir borte da gir det en omdreining i seg selv imot krise. Det samme om tilliten tilfolkestyre blir borte. Det er godt igang allrede.

 22. Dette er ikkje mitt fagfelt i det heile! Men dersom bankene går inn i ei slik krise, og tek våre oppsparte midlar for å dekke tapet – Kva skjer då med lån som vi har i samme bank? Vert dei nulla ut? – Eig då banken huset? – Vert beløp som står på sparekonto først brukt til å dekke ev. personlege lån?

 23. laila fevåg | 15. juni 2018 at 14:31 | Svar

  velger å flytte midlene over i fond og aksjer,for det gjør politikerne,for å sikre seg,mot formueskatt også.

Kommenter

Din e-postadresse blir ikke publisert


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.